Szukaj
Menu Menu
Konto Konto
Bezpieczeństwo i komfort Twojego dziecka
Ulubione Ulubione
0
Koszyk
0
Koszyk
Szukaj
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

TESTUJ X-RUN - BIEGAJ Z NIBYLAND

 

 

REGULAMIN UŻYCZENIA WÓZKA X-RUN W RAMACH AKCJI PROMOCYJNEJ

„TESTUJ X-RUN - BIEGAJ Z NIBYLAND”

I Zasady Ogólne

1. Użyczany wózek biegowy X-Lander X-Run (zwany dalej „sprzętem”) jest własnością NIBYLAND Rafał Mostowiec z siedzibą w Lublinie przy ul. Gospodarczej 27.

2. Podstawę użyczenia sprzętu stanowi „Umowa użyczenia” zawarta pomiędzy Nibyland Rafał Mostowiec (zwaną dalej: „Użyczającym”) a Użytkownikiem.

Warunkiem użyczenia sprzętu jest przedstawienie dowodu osobistego, podanie danych kontaktowych (telefon oraz e-mail) oraz wniesienie kaucji za użyczenie sprzętu.

3. Użyczający nieodpłatnie użycza sprzęt na czas określony w Umowie użyczenia, który wynosi 7 dni. 

4. Po zwrocie sprzętu Użytkownik może ubiegać się o specjalne warunki zakupu wypożyczonego wcześniej sprzętu. Szczegóły dostępne w sklepie stacjonarnym.

5. Sprzęt użyczany jest w ramach akcji promocyjnej „TESTUJ X-RUN – BIEGAJ Z NIBYLAND”, która trwa aż do odwołania przez Użyczającego.

6. Sprzęt można użyczyć każdego dnia podczas trwania akcji promocyjnej od godziny 14:00, zwrotu należy dokonać najpóźniej dnia zwrotu określonego w umowie do godziny 11:00.

7. Tytułem zabezpieczenia ewentualnych szkód, Użyczający pobiera każdorazowo kaucję w wysokości 500 złotych (słownie: pięćset złotych), która jest zwracana wraz z oddaniem sprzętu.

8. Nieprzestrzeganie przez Użytkownika niniejszego regulaminu stanowi podstawę do natychmiastowego rozwiązania umowy użyczenia i do odebrania użyczonego sprzętu.

9. Wszelkie niejasności dotyczące sprzętu, jego użyczenia, zwrotu i użytkowania, które nie zostały wyjaśnione w niniejszym regulaminie, zostaną rozstrzygnięte przez właściciela firmy lub osoby przez niego wyznaczonej.

II Procedura Użyczenia sprzętu

1. Użyczenie następuje poprzez podpisanie umowy w sklepie stacjonarnym NIBYLAND w Lublinie, przy ul. Gospodarczej 27 (nie ma możliwości zawierania umowy drogą elektroniczną i wysłania sprzętu).

2. Sprzęt użyczany jest na podstawie ważnego dowodu osobistego.

3. Użyczenie i zwrot następuje w siedzibie sklepu NIBYLAND w Lublinie, ul. Gospodarcza 27.

4. Podpisując Umowę użyczenia Użytkownik potwierdza, że sprzęt jest pozbawiony wad i jest fabrycznie sprawny (zgodnie ze specyfikacją techniczną) oraz deklaruje zwrot sprzętu w stanie niepogorszonym.

5. Użytkownik zobowiązuje się do zwrotu sprzętu w terminie określonym w Umowie użyczenia bez dodatkowego wezwania do zwrotu.

6. Użytkownik przed wypożyczeniem sprzętu zapoznaje się z instrukcją obsługi oraz specyfikacją sprzętu. Może zasięgnąć rady pracowników sklepu NIBYLAND. Podpisanie umowy jest potwierdzeniem zapoznania się z mechanizmami działania wypożyczanego sprzętu.

III Użytkowanie sprzętu

1. Użyczany sprzęt musi być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi.

2. Użytkownikowi nie wolno udostępniać sprzętu osobom trzecim, ani rozporządzać tym mieniem.

3. Użytkownik nie może dokonywać żadnych napraw samodzielnie.

4. Sprzęt nie może być używany w celach komercyjnych.

5. Użytkownik ponosi materialną odpowiedzialność za użytkowany sprzęt.

6. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Użyczającego o zaistniałym uszkodzeniu sprzętu lub innych problemach wynikłych w trakcie jego użytkowania.

IV Odpowiedzialność za sprzęt

1. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za zużycie elementów, będące następstwem prawidłowego korzystania ze sprzętu.

2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za utratę, zdekompletowanie lub zniszczenie sprzętu, jeżeli używa go w sposób sprzeczny z umową użyczenia, niniejszym regulaminem, właściwościami oraz przeznaczeniem sprzętu.

3. Wartość odpowiedzialności finansowej jest ustalana w oparciu o wartość nabycia sprzętu w sklepie stacjonarnym NIBYLAND z uwzględnieniem stopnia zużycia oraz kosztu naprawy.

4. W przypadku zniszczenia bądź utraty sprzętu należy dopełnić wszelkich możliwych formalności dookreślających okoliczności tego zdarzenia (np. w przypadku kradzieży - zgłoszenia na Policji poświadczonego protokołem).

5. Awaria sprzętu, która nastąpiła podczas jego właściwego wykorzystania, nie może być interpretowana jako jego zniszczenie.

6. Zwrot kaucji następuje po sprawdzeniu, czy sprzęt powrócił w stanie czystym i niepogorszonym.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.06.2017 r.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl